Styrelsen

 

 

Ordförande: 
John Nordblad  tfn. 044 2567353
nordblad.john@gmail.com
Vasa

Viceordförande:
Iris Sandberg tfn 050 5243518
iris.sandberg@slef.fi 
Vasa

Medlem: 
Saga Holmberg   tfn. 044-305 8359
Korsholm

Sekreterare:
Boris Sandberg  tfn. 050-365 8160
boris.sandberg@slef.fi
Vasa

Ersättare:
Hjördis Förars   tfn. 050 305 8984
forars@saunalahti.fi
Oravais

Gun-Maj Hästbacka   tfn. 050 349 3460
gun-maj.hastbacka@netikka.fi 
Kvevlax                                                      

Vebbansvarig:
Mats Björklund tfn. 050 5328504
mats.bjorklund@mac.com 
Vasa

Göran Häggkvist tfn. 050 341 8778
goran.haggkvist@gmail.com 
 
Pörtom

Medlemssekreterare:
Christina Berts tfn. 050 3421845
stina.berts@netikka.fi 
Karperö

Motionsansvarig:
Ralf Linman tfn. 050 517 0562
ralf.linman@gmail.com
Rimal
                                                                          

Kontaktpersoner:
Britta Häggkvist   tfn. 044 0471247
haggkvist.britta@gmail.com
Pörtom

Märtha Stoor tfn. 050 3313402
Malax

Solveig Karlström  tfn. 050-5145440
solveig.karlstrom@gmail.com 
Kronoby

Elisabeth Eklund  tfn. 050-409 2942
lisa17eklund@gmail.com
L
arsmo

Kassör:
Martina Hjortman tfn. 050 5358711
ekoredo.bk@gmail.com
Kvevlax

Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har tips eller förslag för hemsidan eller föreningen.