Välkommen till Botnia Parkinsonförening r.f.

Botnia Parkinsonförening rf. är en svenskspråkig förening för personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är en del i Parkinsonförbund rf.

Botnia Parkinsonförening grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade finns ca 160 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt ge en bra social samvaro. Medlemsavgiften är 12 €/person i året. Som medlem får du tidningen ”hermolla” som utkommer 4 gånger/år.

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på Anslagstavlan här nedan. Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.

Sommarmånaderna förekommer ingen verksamhet, förutom en sommarträff. Mera info. om plats och tid finns på Anslagstavlan här nedanför.

MEDLEMSANSÖKNINGS BLANKETT till Botnia Parkinsonförening r.f.

Anslagstavla

uppdaterad 21 jan.)

Januari - februari 2020

Finns det intresse att delta i en Fysioterapigrupp som tränar till en början på Wasamove onsdagar kl 9:30 – 10:30. Det finns planer att bilda en grupp som leds av Ida Berg så att vi börjar onsdag 29.1.2020 kl 9:30 LÄS MERA

 Årsmötet håller vi nästa månadsträff måndagen den 10 februari kl 18-20 på sedvanlig plats i VCS utrymmet T1. Stadgeenliga ärenden samt ändringar i föreningens stadgar.

lkommen. 

Parkinsonförbundet i Sverige ger ut en tidning som kan läsas på nätet. Lönar sig att bekanta sig med den!  http://www.parkinsonforbundet.se