Välkommen till Botnia Parkinsonförening r.f.

Botnia Parkinsonförening rf. är en svenskspråkig förening för personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är en del i Finlands Parkinsonförbund rf.

Botnia Parkinsonförening grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade finns ca 160 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt ge en bra social samvaro. Medlemsavgiften är 12 €/person i året. Som medlem får du tidningen ”hermolla” som utkommer 4 gånger/år.

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på Anslagstavlan här nedan. Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.

Sommarmånaderna förekommer ingen verksamhet, förutom en sommarträff. Mera info. om plats och tid finns på Anslagstavlan här nedanför.

MEDLEMSANSÖKNINGS BLANKETT till Botnia Parkinsonförening r.f.

Anslagstavla

( uppdaterad 13.9.)

Månadsmöte vid VCS måndagen den 7 oktober kl. 18. OBS. denna träff är första måndagen i månaden på grund av höstlovet. Advokat Oskar Sundback informerar om testamenten och intressebevakning. 

John informerar om programmet vid Härmä rehab. samt annat som är aktuellt. Ännu finns lediga platser. Anmäl er senast den 26 september till John tfn. 044 2567353. Eller Göran tfn. 050 3418778.

Det går även att anmäla sig till Härmä dagarna HÄR 

lkommen.

Parkinson-info på svenska 

Parkinsonförbundet i Sverige ger ut en tidning som kan läsas på nätet. Lönar sig att bekanta sig med den!  http://www.parkinsonforbundet.se

ANNAT AKTUELLT

<< <  Sida 2 av 2