Upplevelser

Lite info från rehabdagarna i Härmä 28-31 okt. 2019

 Sista veckan i oktober ordnade Botnia Parkinsonföreningen rehabdagar i Härmä. Det har blivit något av en tradition. I år deltog 26 personer. Dessutom var det några som kom för en eftermiddag för att träffa vänner och dela gemenskapen. Programmet hade vissa fasta punkter och de luckor som fanns kunde man fylla med egen aktivitet i simbassängen, gymmet eller delta i program som huset ordnade. Vi hade en föreläsning om ”Rörlighet” och en om ”Trygghet och dess betydelse” och en praktisk övning i att ha god hållning. Under gruppdiskussionerna var vi indelade i grupper och delade med oss av våra erfarenheter.

 Trygghet
Det som jag tyckte gav mest var föreläsningen om tryggheten och den diskussion som följde – förutom korvgrillningen. Psykolog Christoffer Hagström utgick ifrån Maslows pyramid om vilka behov som behöver tillfredsställas för att vi ska känna oss trygga. Det finns grundläggande behov, psykologiska behov och behov av att förverkliga sig själv. Det som ger oss trygghet kan vara familjen, god ekonomi, ett välfungerande samhälle (inklusive sjukvård och rättsväsendet) och bostad. Vi bygger vår trygghet på dessa pelare, men de är inte alla lika starka. Så länge livet löper i jämn takt är det inte något vi funderar på. Men när vi drabbas av något problem eller någon kris aktualiseras de här pelarna. Håller de? Det vi ställs inför kan vara en anhörigs död, ekonomisk kris, allvarlig sjukdom, skilsmässa, egna barns svårigheter eller barnbarnens, hot om krig, börskrascher, terrorism, naturkatastrofer etc.

 Jag reflekterar vidare utifrån föredraget …

 Hur reagerar vi då?
Man brukar dela in reaktionerna i olika faser. Dessa faser är inte klart avgränsade utan går ofta in i varandra. Olika människor upplever dem också olika. När ett nytt symtom visar sig upprepas de här faserna men kanske upplever vi det inte lika starkt. Hur upplever man det när man t.ex. får besked om en obotlig sjukdom?

 Chockfasen
Ibland darrade jag på hand och skämtade om att jag hade säkert Parkinsons. Men så en morgon fick jag inte kontroll på skakningarna. Då bokade jag tid till läkare och fick följande dag. ”Du har Parkinsons sjukdom” kom det kort och koncist. Jag gick ut, betalde för mig och gick hem. Hm…, Parkinsons, obotlig sjukdom, förvärras med tiden, mediciner finns men också biverkningar, … Ett år efter diagnosen fick jag flera symtom av vilka den värsta var att jag hade svårt att svälja maten i ca åtta månader. En vecka innan jag bytte medicin försvann flera av de mest besvärliga symtomen, vilket jag uppfattade som svar på bön.

 Reaktionsfasen
Under den fasen upplever man olika reaktioner. Man kan uppleva sorg, skam, ovisshet, vrede, frustration och inte minst VARFÖR? Den här fasen går sedan över i

 Bearbetningsfasen
I den här fasen tänker man mera sakligt. Frågorna och känslorna dominerar fortfarande men man möter dem på ett mera balanserat sätt och börjar så småningom acceptera situationen som den är. Då har man kommit in i

 Nyorienteringsfasen
Visst kan man fortfarande känna ångest och oro över diagnosen men man tänker inte så mycket på framtiden.

 Kamratstödet
I något skede av den här processen är det viktigt att vi har någon att prata med. I ett parförhållande är det väl vanligast att man talar med sin partner, men det är inte bra om parrelationen börjar präglas i alltför hög grad av sjukdomen. De närmaste berörs ju ändå av sjukdomssituationen.


 Existentiella frågor/Frågor om livet och varandet
Vad händer när ingen av de pelare som vi byggt vårt liv på håller? Då väcks tankar om livet och vår existens. Om det inte finns något här i livet som jag kan trygga mig till vad gör jag då? Eller som Christoffer Hagström uttryckte det: ”FINNS det något som det går att lita på i en fluktuerande och föränderlig värld?” Bland de 27 faktorerna som han hade på en slide fanns också ”Tro på Gud”. Dessa 27 är inte alla lika påtagliga. Vissa är starkare, andra svagare.

Om det inte finns något i den här världen, finns det då något utanför den här världen? Det här är frågor som människan helst förtränger. En av deltagarna uttryckte det så här: ”Då finns endast tron kvar.” Men som kristen har man den tron och övertygelsen att Han som skapat den här världen också håller den i sin hand.

 Det här var nu en del av mina reflexioner från årets dagar i Härmä.

 Boris Sandberg

-----------------------------------------------------

      Några bilder från dagarna i Härmä.

       Höstens första snö, då var det bra att ha på vinterdäck.


 

      Vi samlas vid grillkåtan.

 

      Korvgrillning i trevligt sällskap.

 

      Sole sken och humöret var på topp.

 

 

       Medlemmar på föreläsning.

 

       Föreningens 20-åriga verksamhet uppmärksammades med kaffe och tårta sista kvällen.

------------------------------------------------------------------------

 En medlem tipsade om 15 minuters avslappnings övningar Huvudrätt.se 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

 

 

21-25 maj 2018.

Här är några tankar från vår semestervecka.

Min man och jag hade turen att bli antagna till den semestervecka, som arrangerades av Svenska semesterförbundet tillsammans med Folkhälsan på Spahotell Päiväkumpu i Karislojo.

Nog kände man sig lite tveksam dagarna före avfärd, vad skulle man packa med och hur skulle vädret bli, dessutom var det en rätt så lång resa. Allt detta gick bra och måndagen den 21 maj   hälsades vi välkomna till Päiväkumpu. Hotellet ligger på en sluttning till Lojosjön och kändes riktigt familjärt.

Det blev en minnesrik vecka med mycket värme, både från våra kursledares sida och beträffande väderleken. Från Österbotten var vi fyra deltagande par, de övriga deltagarna kom från södra Finland.

Programmet som var frivilligt att delta i innehöll bl.a. vattenjumpa/torrjumpa, föreläsningar om mat, hjälpmedel, sociala rättigheter, utevistelse med lekar och tankar att om hur både den vårdbehövande och vårdaren skall klara vardagen. I gruppen deltog personer med många olika sjukdomar, en del hoppades att med tiden bli lite bättre, andra visste att sjukdomen långsamt framskred. Trots många svårigheter och handikapp var glädjen och gemenskapen alltid närvarande, tydligast kom det kanske fram under kvällen då vi hade en festmåltid med underhållning och dans.

Jag kommer att minnas den goda maten och ledarnas hjälpsamhet, det fina vädret och det kuperade landskapet med blommande äppelträd samt gemenskapen som gav oss nya insikter. Dessutom tror jag att ett aktivt liv kan påverka oss med Parkinsons sjukdom på ett positivt sätt.

Med dessa rader vill jag tacka arrangörerna samt uppmuntra andra att ibland ta ett litet miljöombyte.

Britta 

-----------------------------------------------------------------------------

Botnia Parkinsonförening på vårutfärd 22.5.2018.

Bilder från Storkyro.
------------------------------------------------------------------------------

 9.7.2017.

Hej!

Vi hade en fin dag på Pörkenäs idag. Tack till alla för allt det som var och en bidgrog med.

BS

---------------------------------------------------------------------------------

Botnia Parkinsonförening på vårutfärd år 2017.

Bilder från Kristinestad


Botnia Parkinsonförening hade sommarsamling 11.7.2016

Bilder från Alskathemmet.

 

Botnia Parkinsonförening på vårutfärd år 2016.

Bilder från Östanlid.


Botnia Parkinsonförening på vårutfärd år 2015.

Bilder från Godset

Bilder från Hunurijärvi

 

Botnia Parkinsonförening på vårutfärd år 2014

John Nordblad har sänt en fin bildserie från resan som ÖPPNAS HÄR