Länkar

Parkinsonförbund rf. ger mera information om sjukdomen och Parkinsonverksamhet i Finland. 

FPA ger information om vårdbidrag, handikappbidrag, reseersättningar m.m.

Folkhälsan ger information om rehabilitering, kurser m.m.

Parkinsonförbundet i Sverige här finns mycket information om sjukdomen, forskning, forum för medlemmar, svenska lokala Parkinsonföreningar m.m.

Vasa centralsjukhus.fi

Fass.se/LIF/home/index.jsp

Parkinson-s-Well-Being-Map    Förbered läkar/sjuksköterske besök. Vi kommer att gå igenom hur man fyller i och använder denna vid nåt passligt tillfälle.

Medicinska fakulteten. Lunds universitet

En länk med röstövningar av Tina Westerlund från träffen den 12.4. 2011.

MEDLEMSASÖKNINGS BLANKETT till Botnia Parkinsonförening