Annat aktuellt

Verksamhetsplan för år 2018

Botnia Parkinsonförening r.f.

Föreningen strävar till att erbjuda såväl Parkinsonsjuka som deras anhöriga beredskap att möta sjukdomen i dess olika skeden i hopp om att det ska leda till en bättre livskvalitet.
Föreningens målsättning är att så många som möjligt av de svenskspråkiga Parkinsonsjuka samt deras anhöriga från föreningens verksamhetsområde ansluter sig till och deltar i den verksamhet vi erbjuder.

Föreningen samlar sina medlemmar till medlemsmöten en gång i månaden. Programmet består av information, föredrag, diskussioner, allmän samvaro mm. 
Under sommarmånaderna ordnas inte medlemsmöten men möjligen en sommarträff. 
I samarbete med olika serviceproducenter och också i egen regi ordnar föreningen tillfällen för att ge medlemmarna möjlighet till rehabilitering och fördjupande kunskaper om Parkinson. 
Rehabiliteringsdagar planeras på hösten i samarbete med någon serviceproducent.

Vidare informerar föreningen om olika kurser som anordnas av andra för Parkinson sjuka och deras anhöriga, samt bistår med ansökan till dessa. Medlemmarna har också möjlighet att delta i semesterveckor som Svenska semesterförbundet erbjuder. 
Föreningen hoppas att liksom tidigare år få bidrag och understöd av kommuner, stiftelser, föreningar och företag som gynnar och stöder vår anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. 
En eller flera utfärder eller besök ordnas under verksamhetsåret till olika institutioner och företag som kan intressera medlemmarna.

Den yttre informationen sköts genom bland annat föreningens broschyr finns till hands vid apotek, sjukhus, hälsovårdscentraler inom föreningens verksamhetsområde, Svenska Österbotten. 
Dessutom finns föreningens hemsida tillgänglig för alla. Föreningens interna information verkställs genom lokaltidningarnas föreningsspalter, medlemsbrev samt hemsidan. Nya medlemmar ges ett infopaket om föreningens verksamhet. Föreningens broschyr är uppdaterad 2017 och ett nytryck tas om det behövs. För allt detta ansöker föreningen ett STEA understöd på 1000€ från Parkinsonförbundet.

Under verksamhetsåret ordnas för intresserade "Introduktion till praktisk användning av informationsteknologi" av föreningens egna medlemmar som frivilligt ställer upp för att dela med sina it-kunskaper. 
Vi strävar till att ordna några gemensamma händelser med Vaasanseudun Parkinson-yhdistys eller någon annan förening. 
Föreningen fyller 20 år under nästa verksamhetsår och detta bör uppmärksammas på något sätt. 
Planeringen bör påbörjas redan i år. 
Föreningen ansöker om ett STEA-bidrag för en bärbar dator för styrelsens användning.

Finanssiering

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, olika understöd m.m. så att ekonomin kan skötas på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen