Annat aktuellt

PISER projekt med ÅA

Här är en länk till PISER-projektet med ÅA - Personcentrerad och effektiv rehabilitering hemma.

Föreningens PISER-projekt med ÅA framskrider. I september - oktober finns det ännu några platser för intresserade att pröva på i pilot delen.

Nyfiken, kolla med

John       044 256 7353 eller

Roger     0500 662 281