Annat aktuellt

Föreläsningsserie från Åbo vid VCS:


( på svenska )

19.9.2019. Hjärnan, minnet och nervsjukdomar.

18.00-18.30 Svenskspråkig vård vid Åucs. Sjukvårdsdistriktets tf. direktör Göran Honga
18.30-19.00 Diabetes, högt blodtryck och risken för minnessjukdomar. MD Laura Ekblad
19.00-19.30 PET och neuroinflammation i MS. Neurolog, ML Marcus Sucksdorff
19.30-20.00 Parkinsons sjukdom – mera än bara brist på dopamin. Neurolog, MD Anna Brück

Länk till sjukhusets hemsidor med mera information:

www.vasacentralsjukhus.fi/forelasningar