Styrelsen

Ordförande:
John Nordblad tfn. 044 2567353
Höängsvägen 3 A 1
65280 Vasa
nordblad.john@gmail.com

Viceordförande:
Iris Sandberg tfn 050 5243518
Skolhusgatan 15-17 A 3
65100 Vasa
iris.sandberg@slef.fi

Sekreterare:
Mats Björklund tfn. 050 5328504
Eisnäsgatan 39 A 3
65230 Vasa
mats.bjorklund@mac.com 

Kassör:
Martina Hjortman tfn. 050 5358711
Fjärdsvägen 83
66530 Kvevlax
ekoredo.bk@gmail.com  

Medlem:
Brita Othman tfn. 0505240826
Handelsesplanaden 34 A 17
65100 Vasa

Suppleanter:
Christer Stoor tfn. 050 5525382
Rönnvägen 5
66100 Malax

Boris Sandberg tfn 050 3658160
Skolhusgatan 15-17 A 3
65100 Vasa
boris.sandberg@slef.fi 

Medlemssekreterare:
Christina Berts tfn. 050 3421845
Karperövägen 691 B
65630 Karperö
stina.berts@netikka.fi 

Kontaktpersoner:
Christina Berts tfn. 050 3421845
Karperövägen 691 B
65630 Karperö
stina.berts@netikka.fi

Britta Häggkvist   tfn. 044 0471247
Ryttåsvägen 18
66270 Pörtom
haggkvist.britta@gmail.com

Märtha Stoor tfn. 050 3313402
Rönnvägen 5
66100 Malax

Solveig Karlström  tfn. 050-5145440
Flygfältsvägen 346
68500 Kronoby
solveig.karlstrom@gmail.com 

Webbansvarig:
Göran Häggkvist tfn. 050 341 8778
Ryttåsvägen 18
66270 Pörtom
goran.haggkvist@gmail.com 

Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har tips eller förslag för hemsidan eller föreningen.